Senior kompetens i Produktutveckling

Att kunna tillföra kompetens i utvecklingsprojekt ställer höga krav på lyhördhet, snabbhet, beslutsamhet, kunskap och erfarenhet. Egenskaper som alla är avgörande för att kunna omsätta idéer och visioner till konstruktioner och ritningar snabbt, billigt och effektivt.

Oavsett om vi arbetar som Projektledare, Projektingenjör, Konstruktör, Provare eller Administratör förstår vi dig som kund och dina behov, i många fall bättre än du kan föreställa dig! Med vår erfarenhet från olika företag och de omständigheter vi upplevt där vet vi att djup insikt i produkten, tillverkningsmetoder, sammanbyggnadsteknik och kravsättning är avgörande.
Vi vet att vi måste tillföra konkurrensfördelar till dig som kund för att stärka dig på din marknad.

Med vår erfarenhet, korta startsträcka och specialkunskap inom geometrisäkring, produktion och produktutveckling är vi helt övertygade om att vi är en förstärkning oavsett branschområde.
När du anlitar KAR Design skall du förvänta dig snabbhet, trygghet och att vi överträffar dina förväntningar, att livet för dig som kund blir enklare helt enkelt!

Copyright © 2008-2016 KAR Design AB. All rights reserved. Produced by Klejm