"Ess" på Utveckling av Serieproduktion

Att jobba med utveckling av vår kunders produktion kräver att vi snabbt skapar en oss helhetsbild över vilka mål som finns och vad som står i vägen för att nå dessa. Vi är familjära med arbetssätt som Lean Production, Six Sigma och andra system för eftertanke, analys, stuktur och ordning & reda.

Vi använder värdeord som ”rätt från början”, ”rätt från mig”, och använder verktyg som flödesscheman, kontrollplaner, FMEA samt balanseringsverktyg för att effektivisera, skapa jämna flöden och fördelningar av arbetsmoment i produktionen. 

Vi besitter djup kompetens inom olika produktionsmetoder och processer, är på hemmaplan i produktionsflöden, logistik och optimering av detta men framför allt förstår vi oss på människor! Vi kan dela med oss av våra resultat, skapa förståelse och implementera förbättringarna vi kommer fram till.

 

Copyright © 2008-2016 KAR Design AB. All rights reserved. Produced by Klejm