KAR Design AB Sponsor till Smögen Offshore Race 2008 - KAR Design
Måndag 23 Juni 2008

KAR Design AB Sponsor till Smögen Offshore Race 2008

Den årliga och mycket uppskattade och sevärda racerbåtstävlingen Smögen Offshore Race 2008 äger rum Fredag och Lördag 18-19 Juli i Smögen & Kungshamn. Depåområdet ligger på Guleskär i Kungshamn och kan besökas före, mellan och efter tävlingarna.

Läs mer om tävlingen och arrangören Västkustens Racing Och Motorbåtsklubb på deras hemsida http://www.vrom.nu

Copyright © 2008-2016 KAR Design AB. All rights reserved. Produced by Klejm