Välkommen till NYA www.kar-design.com - KAR Design
Måndag 23 Juni 2008

Välkommen till NYA www.kar-design.com

Under några månader  har KAR Design i samarbete med Klejm AB genomfört en omfattande uppryckning av websidan och vi hoppas nu att den nya funktionaliteten skall underlätta det dagliga arbetet en hel del för våra anställda och att den upplevs positivt för våra kunder.

Copyright © 2008-2016 KAR Design AB. All rights reserved. Produced by Klejm