Bäst i klassen på Geometrisäkring

Syftet med Geometriska toleranser eller Form & Läge (GD&T) definieras som att beskriva de geometriska kraven för enskilda detaljer och sammansatta konstruktioners geometri. Rätt använt kommer användandet av "Form & Läge" säkerställa att såväl ingående detaljer som det färdiga systemet har den form och funktion, inom de gränser toleranserna anger, konstruktören avsett.

KAR Design är bäst i klassen när det gäller säkerställande av form, funktion och estetik i förening med kostnadseffektivitet och producerbarhet. 
Vi har lång erfarenhet av utveckling och produktion av stora komplexa sammanbyggnader och dessutom djup kompetens inom Kvalitetssäkring, Geometrisäkring och Variationsanalys. Vi Geometrisäkrar från första stylingskiss till färdig produkt, 
vi hittar orsaken till dina problem i pågående produktion och du kan vara helt säker på att vi löser dem på bästa möjliga sätt

Våra Geometrispecialister arbetar alltid noggrant och metodiskt med de verktyg som behövs, papper & penna, kalkylprogram eller med simuleringsvektyg som RD&T och 3DCS och när vi inte arbetar med utvecklingsprojekt eller problem i pågående produktion vässar våra specialister våra konsultkollegor och kunder med vårt eget utbildningsmaterial.

Våra utbildningar kan du läsa mer om under rubriken "UTBILDNING"


                                     Vi samarbetar med Leif Carlsson på 3D Scan & Mätkonsult

                                     När det gäller 3D scanning och mätning av produkter, t.ex. båtar.


Copyright © 2008-2016 KAR Design AB. All rights reserved. Produced by Klejm