Proffs På Elektroniska system

Uveckling av integrerade elektriska och elektroniska system kräver djup kunskap inom elektronik, mjukvara, inbyggda system och datakommunikation och El-konstruktion av kablage, kontaktorer och El-kraft.

När du väljer KAR Design som utvecklingspartner, problemlösare eller stöd i din utvecklingsprocess kan du känna dig säker på att du får tillgång till engagerade specialister som gör allt för dig.

Vi på El&Elektronik arbetar dagligen hos eller åt våra kunder med att lösa ut problemställningar och vi alla har en sak gemensamt, Bevisa att du har anlitat riktiga proffs!

De projekt vi arbetar med hos våra kunder är oftast omgärdade av sekretess och vi vill därför inte berätta något om dessa! Men våra egna projekt kan ni läsa mer om i listan här nedanför.

Johan Källvik

El & Elektronikutveckling

Telefon: +46 (0)522-63 33 20
E-post: Klicka här

Digitalt Sjökort

Dagens GPS system för fritidsbåtar är oftast så avancerad att det inte kan hanteras av vem som helst på ett enkelt sätt utan kräver relativt djup insikt i det aktuella systemet. Barn kan ex.vis inte utan muntlig instruktion från läskunnig starta de flesta av de system man hittar på marknaden idag.
Läs mer

Marint Wireless system för HMI/MMI

El-kablage i fritidsbåtar har länge varit en källa till oro och problem, allt från kontaktproblem till galvaniska strömmar vilka ibland har lett till katastrofala följder.
Läs mer
Copyright © 2008-2014 KAR Design AB. All rights reserved. Produced by Klejm